webinar register page

Webinar banner
TIAS Webinar: Hoe behoud en vorm ik de gekozen strategie in een crisis
Veel strategieën en businessplannen die eind 2019 werden geformuleerd hebben het eerste kwartaal van 2020 niet overleefd. De komende maanden en wellicht zelfs het komend jaar en verder zullen ongetwijfeld meer kruispunten in de strategie van je organisatie naar voren komen die niet van te voren had (kunnen) voorzien. Hoe daar op voor te bereiden en er mee om te gaan zal de focus zijn van dit uur.

Interactief webinar
In het 1e deel van dit webinar deelt Prof. Dr. Filip Caeldries verbonden aan TIAS zijn kennis en inzichten. Hij gaat in op de vragen:

- Wat is er voor nodig om een wendbare strategie te hebben
- Wat vraagt dit van mijn organisatie?
- Welke ‘tools & frameworks’ zijn er die mij hier mee kan helpen?

Het 2e deel van dit webinar is interactief. Filip gaat in op alle vragen die je rechtstreeks kunt stellen. De totale duur van dit inspirerende en interactieve webinar is 1 uur.

Doelgroep en doelstelling:
Dit webinar is toegesneden op professionals, eigenaren, managers, leidinggevende en executives in zowel de profit als non-profit. Het doel van deze webinar is om inzicht krijgen in hoeverre uw bestaande strategie toekomstbestendig is en wat daar eventueel voor nodig is.

Jun 30, 2020 11:00 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Bart Scheenaard.